Spilleren er blacklistet for at sælge produkter
Produktet er skjult, så længe spilleren er blacklistet for at sælge produkter. Kontakt Maxx0758 eller ZeNoxXi om nødvendigt.